Karmična diagnostika

Človek je gospodar svojega lastnega življenja in zase lahko stori precej več, kot si običajno predstavljamo. Ob pravilnem razumevanju in ozaveščanju vzrokov bolezni lahko namreč premaga celo najtežje bolezni. Po vzhodnjaškem razumevanju človeka, je človek duhovno, energijsko in telesno bitje, ki vzajemno deluje s celotnim Vesoljem. Prišli smo do spoznanja, da v bistvu pri telesnih boleznih najprej oslabi imunski sistem. Ta pa je povezan z energetiko organizma in je tudi popolnoma odvisen od nje. Dejstvo je, da naša zavest in psiha v veliki meri določata zdravstveno stanje organizma. Ko ne pomagajo več nobena zdravila, lahko pomaga le še sprememba energetike preko psihe in naše zavesti.

Glavni vzroki naših bolezni, nezadovoljstev in problemov se nahajajo znotraj nas. Da bi spremenili svet, se moramo spremeniti mi sami. Spremeniti sebe je veliko težje, kot se to na prvi pogled zdi. Da bi lahko spremenili sebe in posledično tudi svet okrog nas, ga moramo najprej razumeti. Šele razumevanje sveta, našega notranjega in tistega zunaj nas, odpira vrata za njegove spremembe.

Previdni moramo biti pri vsakem delovanju, tudi v mislih in čustvih. Ne smemo sprejeti nobene jasne negativne odločitve kot na primer: “Tega nikoli ne bom zmogel!”, “Iz tebe ne bo nikoli nič!”,” Zgodila se bo nesreča!”,” Nikoli ne bom ozdravel!” in podobno. Vsaka takšna fraza je tudi že program, ki deluje v naši podzavesti in ima sposobnost, da se samodejno brez naše kontrole razvija.

Lepo je živeti v iluziji, da ti lahko nekdo pripelje pomoč od zunaj. Večina ljudi ignorira ali pozablja dejstvo, da je za naš preporod in ozdravitev potrebno vztrajno in resno ter včasih tudi naporno delo na spreminjanju sebe.

Z dolgoletnimi raziskavami, ki so bile potrjene v terapevtski praksi, lahko določimo mehanizem, ki povezuje misli, čustva, obnašanje človeka z njegovo boleznijo in boleznijo njegovih otrok. Karmična diagnostika je ena od metod, ki nam pri tem lahko veliko pomaga. Človek ni samo fizično telo, ampak je sestavljen tudi iz več informacijsko energijskih plasti, ki so med sabo tesno povezane.

Ko negativne misli in občutki pridejo v našo podzavest, niso več pod našo kontrolo. Programi delujejo samodejno, nastanejo lahko zelo zapletene odvisnosti, ki se odražajo na telesni ravni. Ko enkrat v mislih ali dejanjih napravimo nekaj negativnega, to pride v podzavest in slej ko prej na površje ter se pokaže na fizični ravni. Pogosto pa se preseli tudi na tiste, ki jih imamo najrajši.

Iz vsega zgoraj navedenega lahko zaključimo, da so vse naše težave, fizične in psihične bolezni, travme, naša usoda, … rezultat povratnega delovanja Vesolja – našega okolja: Kakor seješ, tako boš žel!

Individualna celostna obravnava

Izkušnje pri zdravljenju različnih bolezni kažejo na to, da je zdravljenje veliko bolj učinkovito, če je usmerjeno na vzrok, kot pa na bolni organ ali organizem.

Pri karmični diagnostiki ugotavljamo vzroke težav, ki izhajajo iz naših prednikov, naših predhodnih življenj, vsega, kar se je dogajalo v času bivanja v maternici in vsega, kar smo doživeli v toku življenja. Posegamo zelo globoko v našo notranjost in s tem prihaja do zelo močnega delovanja. Zavedati se moramo, da je vsaka jeza, zamera, užaljenost, neizpolnjeno pričakovanje in nasploh vse, kar nas je prizadelo v toku celega življenja, še vedno nekje v naši notranjosti, zato je potrebno to ozavestiti in očistiti, ker bo drugače nekoč prišlo ponovno na površje.

Včasih se pri energijskem zdravljenju, za razliko od medicinskega zdravljenja, sprožijo reakcije organizma, ki so samo potisnjeni simptomi, ki so prišli na površje. To je znak, da smo na dobri poti. Včasih bomo prisiljeni razrešiti stare nerazrešene težave v odnosih ali pa se nam bo sesul cel naš okosteneli način delovanja in bomo prisiljeni na spremembo.

V teku zdravljenja, dokler se polje ne stabilizira in uravnovesi, je priporočljivo, da se ne zapletamo v nove travmatične izkušnje na katerikoli ravni. V času neposrednega stika z notranjostjo, ko se urejajo in harmonizirajo naše strukture biopolja, vsakršna negativnost ustvarja močno destrukcijo biopolja. Pogosto ravno nezadovoljstvo z učinkom terapije, jeza na terapevta in neizpolnjena pričakovanja povzročijo podzavestno agresijo, ki se vrne in povzroča težave in zmanjša ali izniči učinek terapije.

Pomembno je razumeti in sprejeti dejstvo, da bolezen ni zlo, ampak nas opozori in ščiti pred razpadom duhovnih struktur. Bolezen pravzaprav blokira nadaljevanje destruktivnih programov in je za nas še kako koristna, ker bi, če se ne bi pojavila, še naprej nepravilno razmišljali, čustvovali in delovali. Bolezen je torej možnost za našo spremembo.

Brez poznavanja katerekoli tehnike zdravljenja lahko sprejmemo odločitev, da sedaj, ko poznamo vzroke za nastanek bolezni, ki smo jih ozavestili ali izvedeli na terapiji, teh ne bomo več povzročali oziroma se pokesamo. Kesanje pa pomeni zavestno priznanje napak, zavestna odločitev da bomo popravili napake in jih ne bomo ponavljali. Tisto, kar je bilo v preteklosti napravljeno v nasprotju z višjimi zakoni, lahko ugotovimo tudi sami. Najlažje pa to prepoznamo in spremenimo s pomočjo za tak način dela usposobljenega terapevta. Metoda prepoznavanja napak je lahko analitična ali pa direkten uvid, kot to napravimo s pomočjo karmične diagnostike. Terapevt nam na terapiji pomaga energijsko spremeniti stare vzorce – vzroke bolezni. S tem se sproži proces sprememb v našem življenju. Koliko časa bomo za to potrebovali, je odvisno od naše pripravljenosti, velikosti težav in časa ki je pretekel od nastanka vzorca. Nekaj kar na primer že traja dvajset let, ne moremo spremeniti kar v enem dnevu.

Učinek terapije lahko pričakujemo v primeru, če smo se zelo jasno odločili svoje “grehe” popraviti, če smo ob tem iskreni, se zavedamo in priznamo svoje napake v preteklosti. Vse to pa mora biti tudi brez potrebe iskanja krivcev, obsojanja, ocenjevanja, zamer.

Kdaj boste vedeli ali ste že vse napravili? Takrat, ko ne boste navezani na nič materialnega ali duhovnega, vas nič in nihče ne more več razjeziti, razžalostiti, užaliti ali na kakršenkoli drugi način prizadeti, ne potrebujete več imeti prav in v to prepričevati druge. To pomeni, da znotraj sebe nimate več nobenega programa, ki bi reagiral na izzive od zunaj. Do takrat pa nam vsem skupaj zlepa ne bo zmanjkalo dela.

Z metodo karmične diagnostike pridemo v stik z osnovami življenja in univerzalnimi zakoni, ki jih določajo. Naše potovanje je vznemirljivo in koristno ter poučno. Včasih tudi zelo boleče. Boleče je predvsem takrat, ko vztrajamo v togi podobi tega, kar smo in ne dopuščamo višjemu duhu – božanskemu v nas, da prevzame kontrolo in nas vodi. Dokler je življenje še ohranjeno, se lahko uresniči naša sposobnost, da se spremenimo in prosto tečemo v skladu z življenjsko silo, ki nas vodi.

Naši izbiri je prepuščeno ali bomo vztrajali pri svojih togih življenjskih pogledih ali pa si bomo odprli nove perspektive življenja in pogledali kaj sega čeznje. Nič ni trajnega, nič togega in določenega, zato je odvisno od nas samih, da prevzamemo odgovornost za svojo evolucijo in začnemo segati preko naših dosedanjih meja. Naš potencial je brezmejen, izbira o tem ali ga bomo tudi izkoristili je samo naša. Nihče nima pravice in se tudi ne more odločiti namesto nas brez posledic zanj in za nas. Zdravilec, ki vam pozdravi nekaj, za kar vi sami niste pripravljeni storiti ničesar, vam pravzaprav škoduje, ker vas je prikrajšal za možnost spremembe. Bolezen pa se kot opozorilo slej ko prej povrne vam in pogosto tudi vašim otrokom.

Individualna terapija

Na individualni terapiji oseba izpostavi svojo težavo in namen, kaj želi razrešiti. Postavi se temeljita diagnostika, jasno se razloži kaj in zakaj jo določene stvari blokirajo in ovirajo na življenjski poti, pri ustvarjanju in kreiranju življenja ter posledično pri uresničevanju svojih potencialov. Sledi proces transformacije vzrokov, ki poteka z aktivnim sodelovanjem osebe, kar osebo osvobaja in daje možnost drugačnega sprejemanja svojih težav in prepričanj, kar privede do drugačnega razumevanja sebe, življenja in sveta nasploh.