Splošni pogoji poslovanja

  1. VIZITKA PODJETJA 

Sedež podjetja:

Niyama, izobraževanje in refleksoterapija, Mirjana Grašič  s.p., Otoče 19a, 4244 Podnart. 

Matična številka: 8599955000 

Davčna številka: 63369974 

Zavezanec za DDV: NE 

Pogoji poslovanja podjetja Niyama, Mirjana Grašič s.p. in spletne strani  www.niyama.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov  (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o  elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). 

Ti splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vse uporabnike in na vse  oblike uporabe storitev podjetja Niyama, Mirjana Grašič s.p. in spletne  strani www.niyama.si. 

Latnik in upravljalec spletnega mesta www.niyama.si je podjetje Niyama,  izobraževanje in refleksoterapija, Mirjana Grašič s.p., Otoče 19a, 4244  Podnart. 

Uporabnik je zavezan upoštevati te splošne pogoje, jih sprejema, je z  njimi seznanjen in se z njimi strinja. 

  1. STORITVE IN OPREDELITVE  

Podjetje, Niyama, Mirjana Grašič s.p. nudi naslednje storitve: 

Individualne storitve – terapije (refleksoterapija stopal, dlani in obraza, reiki) 

Opomba: Za individualne storitve stranka s podjetjem NIYAMA, Mirjana Grašič s.p. sklene Terapevtski dogovor ali Dogovor za svetovanje in terapijo. Podrobnosti vsebine dogovora so navedene v nadaljevanju teh splošnih pogojev poslovanja. 

Seminarje, predavanje, tečaje in delavnice – individualne in skupinske – v živo ali preko spleta 

  1. CENE IN PLAČILO 

Vse cene so v evrih in ne vključujejo DDV (davek na dodano vrednost).  DDV v skladu z 2.točko 1.odstavka 94.člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV ni obračunan. Plačilo za katerokoli storitev je lahko  gotovinsko ali z nakazilom na transakcijski račun.  

Niyama, Mirjana Grašič s.p. si pridržuje pravico do dnevnega  spreminjanja cen brez predhodnega obvestila. 

  1. DARILNI BONI 

Omogočamo vam nakup darilnih bonov. Darilni bon je izdan v poljubno  željeni vrednosti (v evrih) ali za določeno storitev. V primeru da je  vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik  darilnega bona razliko doplačati. Darilnega bona ni mogoče zamenjati za  gotovino. Z darilnim bonom ni mogoče kupiti drugega ali več drugih  darilnih bonov. Darilni bon je mogoče kupiti na sedežu podjetja Niyama,  Mirjana Grašič s.p. 

Veljavnost bonov je eno leto od izdaje bona. 

Niyama, Mirjana Grašič s.p. prenehajo veljati obveznosti iz darilnega  bona s tem, ko ga na sedežu podjetja sprejme kot plačilo za storitev, s  potekom veljavnosti darilnega bona ali če je darilni bon ponarejen. Za izgubljene ali ukradene darilne bone ne odgovarjamo. Darilni bon je  prenosljiv. Niyama, Mirjana Grašič s.p. si pridržuje pravico do  kakršnihkoli sprememb pogojev z darilnimi boni brez posebne najave. 

  1. ODGOVORNOST IN INTELEKTUALNA LASTNINA 

Pri urejanju spletne strani skušamo zagotavljati točnost in ažurnost  informacij. Kljub temu pa je kazenska in civilna odgovornost za stvarne in  pravne napake v informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za  nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko  uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih  informacij, ki bi se znašle na tej spletnih strani. 

Pridržujemo si pravico, da vse informacije, ki so vključene ali dosegljive  na tej spletni strani kadarkoli, brez predhodnega opozorila spremenimo.  Vsebine, objavljene na tej spletni strani, nimajo značaja uradnega  dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. 

Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo  spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite  ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine spletnih strani ni  dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način  reproducirati, razen v primeru pisnega našega soglasja. 

  1. ODPOVED REZERVACIJE

Stranka ima pravico do odpovedi rezervacije. Odpoved mora biti poslana  pisno preko (elektronske) pošte: niyama.svetovanje@gmail.com ali  mirjana@niyama.si ali izrečena po telefonski številki 040 435 225. Že  potrjeno rezervacijo lahko prekličete brez kakršnekoli odškodnine 24 ur  pred prihodom. V primeru nepravočasne odpovedi ali v primeru, da se  stranka ne pojavi, ima Niyama, Mirjana Grašič s.p., pravico zaračunati  odškodnino za nezaseden termin 50% od rezervirane storitve. 

  1. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANKE  

Za doseganje kakovostne in varne izvedbe storitev je stranka dolžna: 

v času procesa izvajanja storitev ravnati v skladu s prejetimi  strokovnimi navodili, v katere je ustno oziroma pisno privolila;

pristojnemu izvajalcu storitev dati vse potrebne in resnične  informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so  pomembne za nadaljno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in  preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, ki bi lahko bile  pomembne za izvajanje storitev; 

biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih strank  ter delavcev; 

spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske  postopke izvajalcev. 

  1. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

Storitve, ki potekajo preko spleta so odvisne od splošnega delovanja  internetnega omrežja. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje. 

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na  strokoven način. Vse delavnice in seminarji bodo prilagojeni tako, da bodo razumljivi navedeni ciljni publiki in da bodo uporabniki od vsebine imeli obljubljene koristi. 

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih  pridobi preko elektronskih sporočil in na družbenih omrežjih, v tržne  namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev. 

Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in  drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam.

  1. TERAPEVTSKI DOGOVOR 

ZAUPNOST IN VAROVANJE PODATKOV  

Vse informacije, posredovane v terapevtskem pogovoru, so zaupne  narave, zadržane med osebami, ki so prisotne na terapiji in jih izvajalec  varuje po zakonu o varovanju osebnih podatkov.  

SPOŠTOVANJE STROKOVNOSTI DELA  

Izvajalec se zavezuje, da svoje delo opravlja strokovno odgovorno in v skladu z veljavnimi načeli strokovne etike. Z izbiro terapevta in  sklenitvijo terapevtskega dogovora, naročnik sprejema strokovnost in izkušnje izvajalca kot podlago svojega zaupanja za sodelovanje. Z vsakim dogovorom za naslednje srečanje naročnik potrdi zaupanje v ustreznost vodenja opravljenega dela.  

PROSTOVOLJNOST IN ODGOVORNOST ZA SPREMEMBE

Naročnik v terapevtski proces vstopa prostovoljno in sprejema dejstvo, da izvajalec storitve prispeva svojo strokovnost, ne more pa prevzemati  odgovornosti za opravljene ali neopravljene spremembe, ki sledij  procesu svetovanja ali terapije. 

Izvajalec ne postavlja nobene medicinske diagnoze. Terapija se lahko uporablja kot dopolnitev drugih načinov zdravljenja, nikoli pa ni  nadomestilo za uradno medicinsko zdravljenje. Naročnik lahko od terapije kadarkoli prostovoljno odstopi. Prav tako lahko proces prekine izvajalec, če ugotovi, da proces ne poteka v okvirih, ki zagotavljajo izvajanje terapevtske pomoči.  

Prvo terapevtsko srečanje traja 60 minut. Za čas in obseg nadaljnjih svetovanj se dogovorimo sporazumno sproti ali vnaprej. Število srečanj lahko glede na dinamiko poteka procesa v skupnem dogovoru  spreminjamo. 

  1. PRITOŽBE IN SPORI 

Podjetje Niyama, Mirjana Grašič s.p. stremi k temu, da vse storitve opravlja strokovno in v skladu s skladno z veljavno zakonodajo. Skladno s  temi usmeritvami si podjetje prizadeva tudi pri zagotavljanju  učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. 

V primeru težav ali pritožb lahko uporabnik spletne strani niyama.si pritožbo poda preko elektronske pošte: niyama.svetovanje@gmail.com ali  mirjana@niyama.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave. Rok za oddajo pritožbe je 5 dni po opravljeni storitvi.

Podjetje Niyama, Mirjana Grašič s.p. si po svojih najboljših močeh  prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Za spore, ki izhajajo  iz uporabe storitev spletnega mesta oziroma teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pri čemer je za vse spore in pravne postopke pristojno sodišče v Kranju. 

NIYAMA, izobraževanje in refleksoterapija,  

Mirjana Grašič s.p. 

Otoče 19a 

4244 Podnart 

Kontaktni podatki:  

T.: 00386 40 435 225 

E.: niyama.svetovanje@gmail.com, mirjana@niyama.si 

Splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni 17. 08. 2022.